خانهلیست دلخواه (0)حساب کاربری منسبد خریدتسویه حسابتماس با ما

کاربردهای ویپ

کاربردهای VoIP
تکنولوژی ویپ کاربردهای زیادی در سیستم های مخابراتی امروزه دارد.از VoIP برای انتقال خطوط تلفن ، اتصال دفاتر به سیستم های تلفنی یکدیگر و ایجاد مرکز نوین پشتیبانی مشترکین استفاده شده است.فناوری ویپ در موارد نام برده شده باعث کاهش هزینه ، افزایش امکانات و بهبود قابلیت اطمینان می شود.


برخی از کاربردهای ویپ در زیر لیست شده اند:
  1. کاربرد ویپ در انتقال خطوط تلفن 
  2. استفاده از ویپ برای دفاتر ادارات ، سازمان ها و کارخانجات 
  3. تکنولوژی ویپ جایگزین برای سیستم های سانترال قدیمی
  4. کاربرد ویپ در گسترش مراکز تلفن
  5. کاربرد ویپ برای اپراتورهای تلفن ثابت
  6. کاربرد ویپ برای اپراتورهای تلفن همراه(موبایل)
  7. کاربرد ویپ برای ایجاد مراکز تماس نوین