کاربردهای ویپ

تکنولوژی ویپ کاربردهای زیادی در سیستم های مخابراتی امروزه دارد.از VoIP برای انتقال خطوط تلفن ، اتصال دفاتر به سیستم های تلفنی یکدیگر و ایجاد مرکز نوین پشتیبانی مشترکین استفاده شده است.فناوری ویپ در موارد نام برده شده باعث کاهش هزینه ، افزایش امکانات و بهبود قابلیت اطمینان می شود.برخی از کاربردهای ویپ در زیر لیست شده اند:

کاربرد ویپ در انتقال خطوط تلفن

  • استفاده از ویپ برای دفاتر ادارات ، سازمان ها و کارخانجات
  • تکنولوژی ویپ جایگزین برای سیستم های سانترال قدیمی
  • کاربرد ویپ در گسترش مراکز تلفن
  • کاربرد ویپ برای اپراتورهای تلفن ثابت
  • کاربرد ویپ برای اپراتورهای تلفن همراه(موبایل)
  • کاربرد ویپ برای ایجاد مراکز تماس نوین

 

ویپ،تلفن ویپ،تلفن voip،راه انداری voip ،سیستم تلفن voip ،دوره های آموزشی ویپ